Publications

With Nadia Sonneveld, ‘Accounting for ALL missing persons in Ukraine?’ (May 2023), Leiden Law Blog.

‘Displaced, unwanted and undocumented. Children born into Iraqi and Syrian families with (perceived) terrorist affiliations’ (June 2022) in: Recht van de Islam 34. Download here

‘Ontheemde en gevluchte Syriërs en de obstakels voor een gedocumenteerd bestaan’ (2021) in: A&MR Tijdschrift voor Asiel- & Migrantenrecht 3/12, 134-38. Download here

‘Wijzigingen in de Syrische Wet op het Personeel Statuut: Wezenlijke hervormingen of cosmetisch knip- en plakwerk?’ (2019) in: Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht Special Issue 12, 320-25. See here

With Susan Rutten, et al., ‘Verboden huwelijken. Onderzoek naar de werking van de Wet tegengaan huwelijksdwang in de praktijk’ (2019), Maastricht: Maastricht University. (Research into the functioning of the Act Combatting Forced Marriages in Practice, commissioned by the Ministry of Justice and Security/Research and Documentation Centre, WODC). Download here

‘Law: Modern Family Law, 1800-present: Syria’, co-authored with Annika Rabo (2019) in: Encyclopedia of Women & Islamic Cultures (EWIC). See here

‘Khulʿ Divorce in the Netherlands: Dutch Muslim Women Seeking Religious  Divorce’ (2018/2019) in: Islamic Law and Society 26, 36-57. [peer-reviewed] See here

‘Wel gescheiden, niet gescheiden? Een empirisch onderzoek naar huwelijkse gevangenschap in Nederland’ (2017), Maastricht University (106 pp.). (Research report on religion and divorce/marital captivity). Download here

Family Law in Syria: Patriarchy, Pluralism and Personal Status Laws (2016), London: I.B. Tauris [peer-reviewed]. Order here (website publisher)

With Susan Rutten, et al., ‘Gewoon Getrouwd. Een onderzoek naar kindhuwelijken en religieuze huwelijken in Nederland’, Maastricht: Maastricht University, December 2015 (179 pp). (Research report on child marriages and religious marriages commissioned by the Ministry of Social Affairs and Employment). Download here

‘Voor altijd in de echt verbonden? Katholiek Syrische huwelijken en echtscheidingen in Nederland’ (2015) in: P. Kruiniger (red.), Recht van de Islam 29, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 71-84. Download here

Eén keer trouwen in Syrië, twee keer scheiden in Nederland?’ (2015) in: Nederlands Tijdschrift voor Kerk en Recht 9/1, 1-13. [peer-reviewed] Download here

With Eliane Smits van Waesberghe, Iris Sportel, et al., ‘Zo zijn we niet getrouwd. Een onderzoek naar omvang en aard van huwelijksdwang, achterlating en huwelijkse gevangenschap’ (2014), Utrecht: Verwey-Jonker Instituut (154 pp). (Research report on forced marriages, abandonment, and marital captivity commissioned by the Ministery of Social Affairs and Employment). Download here

‘Pluralistic Family Law in Syria: Bane or Blessing?’ (2014) in: Electronic Journal of Islamic and Middle Eastern Law Vol. 2, 73-82. [peer-reviewed] Download here

‘Unity in Multiplicity: Shared Cultural Understandings on Marital Life in a Damascus Catholic and Muslim Court’ (2013) in: Erasmus Law Review 3/4 (December 2013), special issue on Legal Pluralism, 204-213. [peer-reviewed] Download here

‘Family Law in Syria: A Plurality of Laws, Norms, and Legal Practices’ (diss.) (2013), Leiden University (287 pp).

‘Divorce practices in Muslim and Christian courts in Syria’ (2012) in: M. Voorhoeve (ed.), Family Law in Islam: Divorce, Marriage and Women in the Muslim World, London: IB Tauris, 147-170. Order here  (Amazon)

‘Echtscheidingspraktijken in islamitische en christelijke rechtbanken in Syrië’ (2011) in: P. Kruiniger (red.), Recht van de Islam 25, Den Haag: Boom Juridische uitgevers, 59-73. Download here

‘Sharia and national law in Saudi Arabia’ (2010) in: Otto, J.M. (ed.), Sharia Incorporated: A Comparative Overview of the Legal Systems of Twelve Muslim Countries in Past and Present, Leiden: Leiden University Press, 139-180. Download here (open access)

Winde Evenhuis & Esther van Eijk/Humanistisch Overleg Mensenrechten (2001), Met recht een vrouw: Het VN-Vrouwenverdrag toegelicht, Amsterdam: Greber Uitgever & Distributeur (56 pp). (out of print)